Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

12.02.2011 została opublikowana norma PN-EN ISO 12100:2011, zdefiniowano w niej podstawowe terminy, określono metodykę oraz zasady oceny i zmniejszania ryzyka, zastępuje ona dotychczasowe normy zharmonizowane: PN-EN ISO 12100-1:2005; PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006; PN-EN ISO 12100-1:2005/A1:2009; PN-EN ISO 12100-2:2005; PN-EN ISO 12100-2:2005/A1:2009; PN-EN ISO 14121-1:2008.