replica rolex watches replica rolex watches replica rolex replica watches fake rolex replica watches fake rolex replica rolex rolex replica rolex replica

Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

certo-logo art

Dnia 29 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 165 opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz z sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG. Dyrektywa maszynowa traci moc z dniem 20 stycznia 2027 r. Od tej daty zacznie obowiązywać niniejsze rozporządzenie.

 

certo-logo art

Dnia 23 kwietnia 2024 r. w Monitorze Polskim poz. 325 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 28 lutego 2024 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

 

certo-logo art

2 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L 194/45) ukazała się Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1586 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

certo-logo art

Dnia 1 września 2023 r. w Monitorze Polskim poz. 902 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 2 sierpnia 2023 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.

 

certo-logo art

Dnia 22 marca 2023 r. w Monitorze Polskim poz. 276 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 23 lutego 2023 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

certo-logo art

Dnia 23 września 2022 r. w Monitorze Polskim poz. 912 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 4 sierpnia 2022 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

 

certo-logo art

Dnia 21 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim poz. 421 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 11 marca 2022 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

certo-logo art

3 marca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/72/12) ukazała się Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/377 z dnia 2 marca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

certo-logo art

Dnia 09 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim poz. 339 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

certo-logo art

Dnia 09 października 2020 r. w Monitorze Polskim poz. 913 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

certo-logo art

3 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/250) ukazał się tekst skonsolidowany do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1956 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE

 

certo-logo art

2 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/102/6) ukazała się Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/480 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

 

certo-logo art

7 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/286/25) ukazała DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1863 się w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/436 w odniesieniu do wycofania odniesień do norm zharmonizowanych dotyczących maszyn z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

22 marca 2019 r. został ogłoszony jednolity tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2019 r., poz. 544.


 

certo-logo art

18 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/75/2019) ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego - Spotkanie

24 czerwca br. zaplanowano w Ministerstwie spotkanie Grupy Wsparcia celem przekazania informacji z grup roboczych utworzonych przy Komisji Europejskiej i pracujących nad zmianami do dyrektyw: Maszynowej MD 2006/42/UE, Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, dotyczącej emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń NEE 2000/14/WE, ATEX 2014/34/UE i GAR 2016/426/UE. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele jednostek zainteresowanych niniejszą tematyką, w tym organów nadzoru rynku. EU CERTO OFFICE również się tam pojawi. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie zgłoszenia. O szczegółach i wnioskach będziemy informować na bieżąco.

 

25 stycznia 2019 r. został ogłoszony jednolity tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2019 r., poz. 155.


 

14 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 326/04) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/35/UE odnoszącą się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

 

13 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 246/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą odnoszącą się do kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

certo-logo art

9 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (2018/C 092/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.