Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

11 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017/C 267/03) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2001/95/WE odnoszącą się do ogólnego bezpieczeństwa produktów