Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Dnia 2 czerwca 2016 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Tekst rozporządzenia opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 806.


Dokument wszedł w życie 03.06.2016 r.