Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

19 kwietnia 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 542.


Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.