Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Parlament Europejski i Rada (UE) rozporządzeniem nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych uchyliła dyrektywę 2003/37/WE. Dyrektywa ta traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. W związku z art. 77 tego rozporządzenia wprowadzona zostaje korekta w treści art. 1 ust. 2 pkt E tiret pierwszy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Fragment „- ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/WE, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach” został zastąpiony „- ciągniki rolnicze i leśne, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach”.